Hotel Fontána, s.r.o., IČ: 25931636, se sídlem U stadionu 708/6, Svitavy, (dále též „Provozovatel“) je provozovatelem webových stránek, prostřednictvím kterých poskytuje informace a služby (dále jen „Web“) na těchto doménách:

  • pension-fontana.cz
  • pension-fontana.com

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly (dále jen “Pravidla“). Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

Autorská práva

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách (fotografií apod.) vyjma

Shromažďování osobních informací – GDPR

Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají. Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které Uživatel v souvislosti s používáním Stránek poskytne, byly využity pouze v souvislosti s uvedeným účelem.

Provozovatel se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Uživatele bez jeho předchozího souhlasu.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Soubory Cookies

Cookies jsou malé soubory s údaji, které se ukládají na pevný disk vašeho zařízení prostřednictvím webových stránek Webu. Slouží zejména ke zjednodušení a ulehčení při užívání stránek a orientaci na nich, dále pro statistické a analytické účely. Soubory cookies jsou anonymní a nezpracovávají osobní údaje, které by mohly jednoznačně identifikovat uživatele.

Uživatele tímto upozorňujeme, že naše stránky cookies používají, tedy se při návštěvě našeho webu uloží na Váš počítač. Následně při další návštěvě si stránky soubory cookies mohou načíst a opětovně načíst a odeslat údaje zpět stránkám a nebo prvku, který původně soubory cookies použil.

Jako Uživatel můžete ukládání souborů cookies odmítnout nastavením svého internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že při deaktivaci možnosti použít soubory cookies, nemusí fungovat všechny funkce webu správně.

Uživatel může neudělit souhlas se zpracováním cookies.

Rezervační systém

Webové stránky využívají rezervační systém Previo, prostřednictvím kterého je možné provádět rezervace ubytování v provozovaném Pensionu Fontána. V případě, že využijete formulář na stránce pro rezervaci ubytování, zobrazí se vložená stránka z tohoto rezervačního systému. Jeho provozovatelem je společnost PREVIO, s.r.o. a má vlastní pravidla ochrany osobních údajů. Odkaz na ně se zobrazí v zápatí vložené stránky a je k dispozici i na tomto odkazu.

Odkazy na jiné stránky

Na webových stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu a není jejich provozovatelem. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Tento web, se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a to podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů CSS a maximálně dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost.