Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Protáhlému náměstí obklopenému měšťanskými domy dominují kostel Navštívení Panny Marie a renesanční budova staré radnice. V Hradební ulici se dochovaly zbytky opevnění. Mezi další památky patří např. Ottendorferova knihovna, kašna se sochou sv. Floriána nebo dům U mouřenína.

Městská památková zóna Svitavy